USAHA JAYA MARKETING
                                              LOT 442 TKT SATU JALAN HAJI JUSOH
                                                                 22000 JERTEH
                                                                 TERENGGANU
                                                           TEL:09-6971888(5LINE)
                                                                FAX:09-6903250
                                                         EMAIL:info@ujm2u.com
                                                          http://www.ujm2u.com
 

::::: BORANG PERMOHONAN PEKERJAAN :::::

NAMA
NO. KP BARU
TARIKH LAHIR
ALAMAT
POSKOD
JANTINA             
BANGSA
AGAMA
TARAF PERKAHWINAN
UMUR
TELEFON (RUMAH)
TELEFON BIMBIT
LESEN MEMANDU
EMEL       Contoh: lkpjm@gmail.com

:::::::: PERINGKAT PENDIDIKAN :::::::

PERINGKAT
SEKOLAH/INSTITUSI
PANGKAT/GRED/CGPA
TAHUN

:::::::: MAKLUMAT PEWARIS :::::::

NAMA
ALAMAT
NO. TELEFON
PERHUBUNGAN

::::: PENGALAMAN KERJA :::::

NAMA SYARIKAT
ALAMAT
TELEFON (PEJABAT)
JAWATAN
GAJI
SEBAB BERHENTI
GAJI DIPOHON

  Cetak Borang